Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny