Dlouhodobé využití krajiny v České republice

 

Téma je zaměřeno na hodnocení změn využití krajiny na základě studia starých topografických map od poloviny 19. století do současnosti. Na základě mapových podkladů z let 1836-1852, 1876-1880, 1952-1957, 1988-1995, 2002-2006 a ze současnosti je prováděno hodnocení změn využití krajiny, stability využití krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny v celém území České republiky. V rámci tohoto směru jsou zkoumány i vlivy hlavních hospodářských činností na krajinu a zkoumán potenciální vývoj krajiny do budoucna.

 

Obr. 1: Milešice: grav změny stabilních ploch
milesice_zmeny_stabilni_graf
Obr. 2: Stabilní plochy v okolí Zlína
Obr. 3: Ztráta drobné struktury
Obr. 4: Procesy změn využívání krajiny
Obr. 5: Vývoj landuse v 5 obdobích