Hana Skokanová

Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.

Funkce:
výzkumný pracovník
Tel:
+420 541 126 253
E-mail:
hanka@skokan.net
Čejka, M., Holuša, J., Skokanová, H., 2018. Mowed orchards of the thermophyticum in Central Europe as vanishing refugia for steppe spiders. Agroforestry Systems 92, 637-642. DOI: 10.1007/s10457-016-0026-9
Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J., 2018. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy 73, 29-39. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007
Havlíček, M., Skokanová, H., Dostál, I., Vymazalová, M., Pavelková, R., Petrovič, F., 2018. The consequences of establishing military training areas for land use development - A case study from Libavá, Czech Republic. Land Use Policy 73, 84-94. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.039
Skokanová, H., Havlíček, M., 2018. Vývoj krajinného pokryvu v chráněné krajinné oblasti Brdy za posledních 180 let. Bohemia centralis 34: 31-49.
Havlíček, M., Skokanová, H., Šarapatka, B., Pavelková, R., Netopil, P., 2018. The significance of historical landscape structure for the protection of the landscape, landscape function and the protection of agricultural land resources. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153
Létal, A., Pavelková, R., Netopil, P., Havlíček, M., David, V., Skokanová, H., Frajer, J., Šarapatka, B., 2018. New approaches to studies of extinct ponds. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153
Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník příspěvků odborné konference konané 14. – 15. června 2018 na Českém vysokém učení technickém v Praze, pp. 159-167.
Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2018 v Brně. pp. 9-18. ISBN 978-80-210-9144-3
Ioja, I-C., Osaci-Costache, G., Breuste, J., Hossu, C.A., Gradinaru, S.R., Onose, D.A., Nita, M.R., Skokanová, H., 2018. Integrating blue and green areas based on historical evidence. Urban Forestry & Urban Greening 36, 217-225. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.07.001
Skokanová H., Havlíček M., David V., Pavelková R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. Rybníky 2017. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 25-33.
Havlíček, M., Skokanová H., 2017. Historický vývoj struktury krajiny Kyjovské pahorkatiny. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 31-35. ISBN 978-80210-8844-3
Zýka, V., Anděl, P., Dostál, I., Gorčicová, I., Havlíček, M., Hlaváč, V., Romportl, D., Sladová, M., Skokanová, H., Strnad, M., Větrovcová, J., 2017. Nový přístup k ochraně konektivity krajiny pro velké savce v ČR. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 88-93.
Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference konané 15. – 16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. pp. 25-33.
Súľovský, Marek, Falťan, Vladimír, Skokanová, Hana, Havlíček, Marek, Petrovič, František (2017): Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography, 38 (5): 470-488. DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652. IF 0,741 (Q4)
Skokanová, H., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S., 2017. Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, vol. 12, no. 2, p. 201-2013.
Súľovský M., Falťan V., Skokanová, H., Havlíček, M., Petrovič, F., 2017. Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography 38:5, 470-488, DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652
Petrovič, F., Stránovský, P., Muchová, Z., Falťan, V., Skokanová, H., Havlíček, M., Gábor, M., Špulerová, J., 2017. Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with disperesed settlements – a case study of Nová Bošáca, Slovakia. Applied Ecology and Environmental Research 15 (1): 379-400. DOI: 10.15666/aeer/1501_379400
Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 69-73. ISBN 978-80210-8844-3
Skokanová, H., Havlíček, M. (2016): Brownfield Abandonment Expressed by Changes in Land Cover (1996-2012) – Case Study of Brno, Czech Republic. In: Lněnička, Libor: 23rd Central European Conference on Central Europe. Area in View of Current Geography. OCT 08-09, 2015, Brno, Czech Republic ISBN 978-80-210-8313-4, PY 2016, p. 130-140, UT WOS:000391648600014
Skokanová, H., Falťan, V., Havlíček, M., 2016. Driving forces of main landscape change processes from past 200 years in Central Europe – differences between old democratic and post-socialist countries. Ekológia (Bratislava) 35 (1): 50-65. DOI: 10.1515/eko-2016-0004
Skokanová, H., Havlíček, M., Unar, P., Janík, D., Šimeček, K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009
Havlíček M., Skokanová H., David V., Pavelková R., Netopil P., Šarapatka B., 2016. Historický vývoj vodních ploch ve vybraných povodích v České republice. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky 2016. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 2-10.
Skokanová H., Havlíček M., Unar P., Janík D., Šimeček K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology, 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009. IF 0,567 (Q 4)
Skokanová, H., Unar, P., Janík, D., Havlíček, M., 2015. Potential influence of river engineering in two West Carpathian riverson the conservation management of Calamagrostis pseudophragmites. Journal for Nature Conservation, 25: 42–50. DOI: 10.1016/j.jnc.2015.03.002, ISSN: 1617-1381. IF 1,646 (Q 2)
Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412-420, mapové přílohy str. 512-513. ISBN: 978-80-7464-499-3
Havlíček M., Pavelková R., Frajer J., Skokanová H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22 (4): 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. ISSN: 1210-8812
Eremiášová, R., Skokanová, H., 2014. Response of vegetation on gravel bars to management measures and floods: case study from the Czech Republic. Ekológia (Bratislava) 33: 274-285. DOI: 10.2478/eko-2014-0026. ISSN: 1335-342X
Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22 (4): 39–50. ISSN 1210-8812 DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. IF 0,872 (Q 3)
Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 61-67.
Skokanová H., 2013. Can we combine structural functionality and landscape services assessments in order to estimate the impact of landscape structure on landscape services? Moravian geographical reports 21: 2-15. DOI: 10.2478/mgr-2013-0016. ISSN 1210-8812
Kočárek P, Holuša J, Plasgura L, Skokanová H., 2013. Fragmented distribution of Isophy pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape. Periodicum biologorum 115: 421-427. ISSN: 0031-5362
Skokanová, H., Eremiášová R., 2013. Landscape functionality in protected and unprotected areas: Case studies from the Czech Republic. Ecological Informatics 14: 71-74. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2012.11.007. ISSN 1574-9541
Skokanová, H., 2013. Změny struktury krajiny ve třech příhraničních oblastech České republiky. Acta Pruhoniciana 104: 5-12 ISSN 1805–921X
Holusa, J., Kocarek, P., Marhoul, P. and Skokanova, H., 2012. Platycleis vittata (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes? Journal of Insect Conservation, 16(2): 295-303. DOI: 10.1007/s10841-012-9462-7. ISSN 1366-638X
Skokanová, H., Havlíček, M., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Chrudina, Z., Mackovčin, P., Rysková, R., Slavík, P., Stránská T., Svoboda, J., 2012. Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. Journal of maps 8 (1): 88-96. DOI: 10.1080/17445647.2012.668768. IF 0,769 (Q3) [Dostupné online ].
Skokanová, H. and Eremiášová, R., 2012. Changes in the secondary landscape structure and the connection to ecological stability: the cases of two model areas in the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 31(1): 33-45. DOI: 10.4149/ekol_2012_01_33. ISSN 1335-342X
Brázdil, R.,Valášek, H.,Soukalová, E.,Bělínová, M.,Burianová, J.,Čermáková, J.,Dobrovolný, P.,Dráb, A.,Fárová, K.,Havlíček, M.,Chrudina, Z.,Kašičková, L.,Kovář, K.,Kozel, J.,Máčka, Z.,Mulíček, O.,Řezníčková, L.,Skokanová, H.,Štěpánek, P. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno : Archiv města Brna, 2011. 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes.
Brazdil, R., Reznickova, L., Valasek, H., Havlicek, M., Dobrovolny, P., Soukalova, E., Rehanek, T., Skokanova, H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in the 1691-2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, 56(3): 468-485. DOI: 10.1080/02626667.2011.564175. ISSN 0262-6667
Mackovčin, P., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Havlíček, M., Rysková, R., Skokanová, H., Slavík, P., Svoboda, J., Stránská, T., 2011. Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 68 pp. ISBN 978-80-85116-91-5
Skokanová, H. and Stránská, T., 2011. Land Use Changes as Basis for Environmental Protection: The Example of the South Moravian Region, Czech Republic. In: Z. Roca, P. Claval and J. Agnew (Editors), Landscapes, Identities and Development. Ashgate Publishing Company, Farnham, Surrey; Burlington, VT, pp. 287-303. ISBN 9781409405542 [Dostupné zde].
Skokanová, H., 2011. Long-term Changes in the Landscape Structure in Three Border Areas, of the Czech Republic. In: P. Balázs and E. Konkoly-Gyuró (Editors), Workshop on Landscape History. University of West Hungary Press, Sopron, pp. 152-160.
Brázdil R., Řezníčková L., Valášek H., Havlíček M., Dobrovolný P., Koukalová E., Řehánek T., Skokanová H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in 1691–2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal, 56 (3): 468-485. IF 1,447 (Q 2)
Skokanová, H., 2010. Methodology for calculation of land use change trajectories and land use change intensity, Silva Taroucy Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pub. Res. Inst., Brno., 9 pp.
Brázdil, R., Valášek, H., Soukalová, E., Bělínová, M., Burianová, J., Čermáková, J., Dobrovolný, P., Dráb, A., Fárová, K., Havlíček, M., Chrudina, Z., Kašičková, L., Kovář, K., Kozel, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Řezníčková, L., Skokanová, H., Štěpánek, P., 2010. Povodně v Brně: historie povodní, jejich příčiny a dopady. Archiv města Brna, Brno. 468p. ISBN 978-80-86736-22-8
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th Century. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45 (1):120-126. IF 0,892 (Q3)
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th century. Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica, 45(1): 120-126. DOI: 10.1556/AGeod.45.2010.1.17. ISSN 1217-8977
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Transnational Ecological Network in Central Europe – history in lost green landscapes. In: Šumberová M. (ed.): Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 168-173. ISBN 978-80-7368-903-2
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31.srpna - 3.září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.
Skokanová, H., 2010. GIS methods used in interpretation of old maps, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2010, Vienna.
Eremiášová, R. and Skokanová, H., 2009. Land use changes (recorded in old maps) and delimitation of the most stable areas from the perspective of land use in the Kašperské Hory region. Journal of Landscape Ecology, 2(1): 21-35. [Dostupné zde].
Skokanová, H., 2009. Application of methodological principles for assessment of land use changes trajectories and processes in South-eastern Moravia for the period 1836-2006. Acta Pruhoniciana(91): 15-21. [Dostupné zde].
Skokanová, H., Stránská, T., Havlíček, M., Borovec, R., Eremiášová, R., Rysková, R., Svoboda, J., 2009. Land use dynamics of the South Moravian region during last 170 years. Geoscape, 4(1): 58-65. ISSN 1802-115 [Dostupné zde].
Malach, Š., Klimánek, M., Douda, P., Skokanová, H., Stránská, T., 2009. Spatial data integration for land use change analysis of the Lower Morava Biosphere Reserve. Geoscape, 4(1): 1802-1115. ISSN 1802-115
Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H., 2009. Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In: Váňa, V., Holoubek, I. (Editors), 20 years of Košetice observatory, Part II. Czech Hydrometeorological Institute, Prague, 70 pp. ISBN 978-80-8690-69-8
Skokanová H., Havlíček M., Svoboda J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM6293359101, části kvantitativní analýza dynamiky vývoje krajiny ČR. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD.
Skokanová H., Havlíček M., 2008. Driving forces and landuse changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: Kabrda, J., Bičík, I. (eds.) (2008): Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions. CD-ROM Conference Proceedings of the IGU/LUCC Central Europe Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, August 28 – September 4 2007. Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic.
Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).
Skokanová, H., 2008. Land use changes of river Dyje floodplain in reaches Nový Přerov - Brod nad Dyjí and Nové Mlýny - Lednice, Czech Republic, in the period of 1830-2001 as a reaction to the river Dyje channel regulations. Ekologia Bratislava, 27(1): 82-98. ISSN 1335-342X
Skokanová, H., 2008. The Impact of River Engineering Works on the Dyje River Floodplain in the Czech Republic. Global Environment. A Journal of History and Natural and Social Sciences, 1(2): 82-11.
Skokanová, H., 2008. Metody GIS v hodnocení změn využívání krajiny. In: P. Kubíček and D. Foltýnová (Editors), Geoinformatika ve veřejné správě. MSD, Brno, pp. CD-ROM. [Dostupné zde].
Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp. CD-ROM.
Skokanová, H., 2007. Landscape assessment of the Lower Dyje River area on the basis of individual natural landscape units as a possible source for sustainable management. In: R.G.H. Bunce, R.H.G. Jongman, L. Hojas and S. Weel (Editors), 25 years of Landscape Ecology. Scientific Principles in Practise. IALE Publication series 4, Wageningen, Netherlands, pp. 856-857.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving forces and land use changes in the Lower Dyje river area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: J. Kabrda and I. Bičík (Editors), Man in the landscape across frontiers: landscape and land use changes in Central European border regions. Faculty of Science, Charles University in Prague, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, pp. 177-188.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving Forces and Land Use Changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the Period 1840-2006. In: M. Gabrovec (Editor), Man in the Landscape Across Frontiers: Landscape and Land Use CHanges in Central European Border Regions. Book of abstracts. ZRC SAZU, pp. 62.
Skokanová, H., Havlíček, M. and Slavík, P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: anonymus (Editor), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník z konference, Praha, pp. 85-88. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., Slavík P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: Anonymus (ed.), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník příspěvků. ARCDATA PRAHA, s.r.o.: 85-88.
Skokanová, H., Stránská, T. and Malach, Š., 2007. Land use changes of Náměšť nad Oslavou town and its surroundings. In: K. Havlíčková (Editor), Strom a květina - součást života. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, pp. 105-108. [Dostupné zde].
Skokanová, H., 2005. Channel changes of the lower part of the Dyje River in the 1830-2001 period caused by human activities. Geografie - Sborník ČGS, 110(4): 271-285. ISSN 1212-0014