Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference

Obsah polí:

Rok
2018

Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2018 v Brně. pp. 9-18. ISBN 978-80-210-9144-3

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2018 v Brně. pp. 9-18. ISBN 978-80-210-9144-3