Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník př

Obsah polí:

Rok
2018

Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník příspěvků odborné konference konané 14. – 15. června 2018 na Českém vysokém učení technickém v Praze, pp. 159-167.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník příspěvků odborné konference konané 14. – 15. června 2018 na Českém vysokém učení technickém v Praze, pp. 159-167.