Havlíček, M., Uhrová, J., 2017. Změny ve využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. roč. 59, č. I., s. 22-30.

Obsah polí:

Rok
2017
identifikace autora

Havlíček, M., Uhrová, J., 2017. Změny ve využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. roč. 59, č. I., s. 22-30.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Uhrová, J., 2017. Změny ve využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. roč. 59, č. I., s. 22-30.