Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference

Obsah polí:

Rok
2017

Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference konané 15. – 16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. pp. 25-33.

Zobrazení citace:

Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference konané 15. – 16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. pp. 25-33.