Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výročn

Obsah polí:

Rok
2017

Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 69-73. ISBN 978-80210-8844-3

Zobrazení citace:

Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 69-73. ISBN 978-80210-8844-3