Mlejnková, H. a kol., 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Brno. 264 s. ISBN 978-80-87402-52-8

Obsah polí:

Typ publikace
Rok
2016
identifikace autora

Mlejnková, H. a kol., 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Brno. 264 s. ISBN 978-80-87402-52-8

Zobrazení citace:

Mlejnková, H. a kol., 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Brno. 264 s. ISBN 978-80-87402-52-8