Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2015. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí. In: XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technik

Obsah polí:

Rok
2015
identifikace autora

Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2015. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí. In: XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 32-36.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2015. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí. In: XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 32-36.