Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol., 2014. Historické rybníky České republiky: srovnání se stavem v 2. polovině 19. století. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2014. ISBN 978-80-87402-32-0

Obsah polí:

Typ publikace
Rok
2014
identifikace autora

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol., 2014. Historické rybníky České republiky: srovnání se stavem v 2. polovině 19. století. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2014. ISBN 978-80-87402-32-0

Zobrazení citace:

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol., 2014. Historické rybníky České republiky: srovnání se stavem v 2. polovině 19. století. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2014. ISBN 978-80-87402-32-0