Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Př

Obsah polí:

Rok
2014

Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 61-67.

Zobrazení citace:

Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 61-67.