Kirchner,K., Havlíček, M., Kuda, F., 2014. Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzi

Obsah polí:

Rok
2014
identifikace autora

Kirchner,K., Havlíček, M., Kuda, F., 2014. Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 47-52.

Zobrazení citace:

Kirchner,K., Havlíček, M., Kuda, F., 2014. Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 47-52.