Havlíček, M., Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., 2014. Antropogenní bariéry pro volně žijící živočichy v Chřibech. In: Jandová, V., Mikulová, I., Ličbinský, R. (eds.): VI. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní pr

Obsah polí:

Rok
2014
identifikace autora

Havlíček, M., Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., 2014. Antropogenní bariéry pro volně žijící živočichy v Chřibech. In: Jandová, V., Mikulová, I., Ličbinský, R. (eds.): VI. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Brno, 10. - 11. 11., 2014. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014, 202 s.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., 2014. Antropogenní bariéry pro volně žijící živočichy v Chřibech. In: Jandová, V., Mikulová, I., Ličbinský, R. (eds.): VI. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Brno, 10. - 11. 11., 2014. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014, 202 s.