Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In: Štiková, K., Pithart, P. (eds.): Říční krajina 10. Sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky

Obsah polí:

Rok
2014
identifikace autora

Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In: Štiková, K., Pithart, P. (eds.): Říční krajina 10. Sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky, Masarykova univerzita v Brně, Moravský zemský archiv, Brno, str. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In: Štiková, K., Pithart, P. (eds.): Říční krajina 10. Sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky, Masarykova univerzita v Brně, Moravský zemský archiv, Brno, str. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.