Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., Havlíček, M., 2014. Historický vývoj antropogenních bariér pro volně žijící živočichy na příkladu Chřibů. Acta Pruhoniciana, 2014 (107): 5-14.

Obsah polí:

Rok
2014
identifikace autora

Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., Havlíček, M., 2014. Historický vývoj antropogenních bariér pro volně žijící živočichy na příkladu Chřibů. Acta Pruhoniciana, 2014 (107): 5-14.

Zobrazení citace:

Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., Havlíček, M., 2014. Historický vývoj antropogenních bariér pro volně žijící živočichy na příkladu Chřibů. Acta Pruhoniciana, 2014 (107): 5-14.