Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412

Obsah polí:

Typ publikace
Rok
2014

Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412-420, mapové přílohy str. 512-513. ISBN: 978-80-7464-499-3

Zobrazení citace:

Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412-420, mapové přílohy str. 512-513. ISBN: 978-80-7464-499-3