Svobodová, E., Havlíček, M., 2013. Změny ve využití krajiny v Horním povodí Svitavy. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 13-25.