Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., 2013. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 39-48.

Obsah polí:

Rok
2013
identifikace autora

Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., 2013. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 39-48.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., 2013. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 39-48.