Skokanová, H., 2013. Změny struktury krajiny ve třech příhraničních oblastech České republiky. Acta Pruhoniciana 104: 5-12 ISSN 1805–921X

Obsah polí:

Rok
2013
identifikace autora

Skokanová, H., 2013. Změny struktury krajiny ve třech příhraničních oblastech České republiky. Acta Pruhoniciana 104: 5-12 ISSN 1805–921X

Zobrazení citace:

Skokanová, H., 2013. Změny struktury krajiny ve třech příhraničních oblastech České republiky. Acta Pruhoniciana 104: 5-12 ISSN 1805–921X