Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina, Z., Svoboda J., 2012. Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42. v roce 2012 poprvé na

Obsah polí:

Rok
2012

Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina, Z., Svoboda J., 2012. Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42. v roce 2012 poprvé na WOS bez přiděleného IF

Zobrazení citace:

Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina, Z., Svoboda J., 2012. Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42. v roce 2012 poprvé na WOS bez přiděleného IF