Buček A., Havlíček M., Kirchner K., 2012. Krajina města Brna. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzit

Obsah polí:

Rok
2012
identifikace autora

Buček A., Havlíček M., Kirchner K., 2012. Krajina města Brna. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 99-104.

Zobrazení citace:

Buček A., Havlíček M., Kirchner K., 2012. Krajina města Brna. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 99-104.