Havlíček M., Chrudina Z., Svoboda J., 2012. Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 73-86.

Obsah polí:

Rok
2012

Havlíček M., Chrudina Z., Svoboda J., 2012. Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 73-86.

Dostupné zde
/sites/default/files/publikace-pdf/Acta_100_H_CH_S.pdf

Zobrazení citace:

Havlíček M., Chrudina Z., Svoboda J., 2012. Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 73-86. [Dostupné zde].