Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2011. DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 381 s. Havlíček M., Dostál I.: Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny, s. 1

Obsah polí:

Typ publikace
Rok
2011
identifikace autora

Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2011. DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 381 s. Havlíček M., Dostál I.: Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny, s. 152-160 – kapitola v monografii

Zobrazení citace:

Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2011. DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 381 s. Havlíček M., Dostál I.: Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny, s. 152-160 – kapitola v monografii