Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.), 2010. Mezinárodní vědecká konference 50. let geografie na Přírod

Obsah polí:

Rok
2010
identifikace autora

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.), 2010. Mezinárodní vědecká konference 50. let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Plackého v Olomouci. Sborník příspěvků. UP Olomouc, 59-71 s.

Zobrazení citace:

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.), 2010. Mezinárodní vědecká konference 50. let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Plackého v Olomouci. Sborník příspěvků. UP Olomouc, 59-71 s.