Havlíček M., Dostál I., 2010. Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny. In: Brtnický, M. et al. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Sborník abstraktů. Mendelova univerzita v Brně: 19. ISBN

Obsah polí:

Rok
2010
identifikace autora

Havlíček M., Dostál I., 2010. Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny. In: Brtnický, M. et al. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Sborník abstraktů. Mendelova univerzita v Brně: 19. ISBN 978-80-7375-456-3

Zobrazení citace:

Havlíček M., Dostál I., 2010. Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny. In: Brtnický, M. et al. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Sborník abstraktů. Mendelova univerzita v Brně: 19. ISBN 978-80-7375-456-3