Havlíček M., Dostál I., 2010. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76.

Obsah polí:

Rok
2010
identifikace autora

Havlíček M., Dostál I., 2010. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76.

Dostupné zde
/sites/default/files/publikace-pdf/H_D_2010.pdf

Zobrazení citace:

Havlíček M., Dostál I., 2010. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76. [Dostupné zde].