Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzit

Obsah polí:

Rok
2010

Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31.srpna - 3.září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.

Zobrazení citace:

Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31.srpna - 3.září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.