Havlíček M., 2009. Změny ve využití krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia starých topografických map. In: Blaheta R., Kolcun A. (eds.). PhD Workshop 2009 proceedings. Institute of Geonics AS CR, Ostrava: 84-88.

Obsah polí:

Rok
2009
identifikace autora

Havlíček M., 2009. Změny ve využití krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia starých topografických map. In: Blaheta R., Kolcun A. (eds.). PhD Workshop 2009 proceedings. Institute of Geonics AS CR, Ostrava: 84-88.

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2009. Změny ve využití krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia starých topografických map. In: Blaheta R., Kolcun A. (eds.). PhD Workshop 2009 proceedings. Institute of Geonics AS CR, Ostrava: 84-88.