Havlíček M., 2009. Hodnocení změn krajiny Kyjovska od pol. 19. stol. do současnosti. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků, 264 s. + CD ROM (příspěvek na CD, 7 s.)

Obsah polí:

Rok
2009
identifikace autora

Havlíček M., 2009. Hodnocení změn krajiny Kyjovska od pol. 19. stol. do současnosti. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků, 264 s. + CD ROM (příspěvek na CD, 7 s.)

Dostupné zde
/sites/default/files/publikace-pdf/H_2009.pdf

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2009. Hodnocení změn krajiny Kyjovska od pol. 19. stol. do současnosti. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků, 264 s. + CD ROM (příspěvek na CD, 7 s.) [Dostupné zde].