Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).

Obsah polí:

Rok
2008

Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).

Zobrazení citace:

Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).