Havlíček M., 2008. Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.

Obsah polí:

Rok
2008
identifikace autora

Havlíček M., 2008. Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2008. Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.