Bajer A., Havlíček M., 2008. Hodnocení turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus. In: Anonymus (ed.): sborník z 3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, V

Obsah polí:

Rok
2008
identifikace autora

Bajer A., Havlíček M., 2008. Hodnocení turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus. In: Anonymus (ed.): sborník z 3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, Vysoká škola polytechnická Jihlava – vydáno na CD.

Zobrazení citace:

Bajer A., Havlíček M., 2008. Hodnocení turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus. In: Anonymus (ed.): sborník z 3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, Vysoká škola polytechnická Jihlava – vydáno na CD.