Havlíček M., 2008. Změny ve využití krajiny v Brně a okolí. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD. ISBN 978-80-254-1340-1

Obsah polí:

Rok
2008
identifikace autora

Havlíček M., 2008. Změny ve využití krajiny v Brně a okolí. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD. ISBN 978-80-254-1340-1

Zobrazení citace:

Havlíček M., 2008. Změny ve využití krajiny v Brně a okolí. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD. ISBN 978-80-254-1340-1