Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp

Obsah polí:

Rok
2008

Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp. CD-ROM.

Zobrazení citace:

Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp. CD-ROM.