Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. In: Dubcová A., Kramáreková H. (Eds.), Geografické informácie 11 – Problémy Geografického výskumu

Obsah polí:

Rok
2007
identifikace autora

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. In: Dubcová A., Kramáreková H. (Eds.), Geografické informácie 11 – Problémy Geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre: 163-167.

Zobrazení citace:

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. In: Dubcová A., Kramáreková H. (Eds.), Geografické informácie 11 – Problémy Geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre: 163-167.