Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007: Kulturní krajiny Brna a jeho okolí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 5. Masarykova univerzita Brno: 63-68.

Obsah polí:

Rok
2007
identifikace autora

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007: Kulturní krajiny Brna a jeho okolí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 5. Masarykova univerzita Brno: 63-68.

Zobrazení citace:

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007: Kulturní krajiny Brna a jeho okolí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 5. Masarykova univerzita Brno: 63-68.