Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Vývoj zemědělské krajiny v okolí Dubu nad Moravou na základě analýzy historických map. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvk

Obsah polí:

Rok
2007
identifikace autora

Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Vývoj zemědělské krajiny v okolí Dubu nad Moravou na základě analýzy historických map. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.

Zobrazení citace:

Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Vývoj zemědělské krajiny v okolí Dubu nad Moravou na základě analýzy historických map. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.