Kallabová E., Kirchner K., Havlíček M., 2007. Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny

Obsah polí:

Rok
2007
identifikace autora

Kallabová E., Kirchner K., Havlíček M., 2007. Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.

Zobrazení citace:

Kallabová E., Kirchner K., Havlíček M., 2007. Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.