Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno a jeho okolí: krajinně ekologická studie. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii kraji

Obsah polí:

Rok
2007
identifikace autora

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno a jeho okolí: krajinně ekologická studie. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.

Zobrazení citace:

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno a jeho okolí: krajinně ekologická studie. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.