Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asoci

Obsah polí:

Rok
2006
identifikace autora

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc:160-166.

Zobrazení citace:

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc:160-166.