Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2005. Krajinně-ekologické segmenty údolí Dyje v 1. zóně Národního parku Podyjí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita Brno: 29-36.

Obsah polí:

Rok
2005
identifikace autora

Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2005. Krajinně-ekologické segmenty údolí Dyje v 1. zóně Národního parku Podyjí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita Brno: 29-36.

Zobrazení citace:

Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2005. Krajinně-ekologické segmenty údolí Dyje v 1. zóně Národního parku Podyjí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita Brno: 29-36.