Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2005. Kryogenní tvary v chráněných územích Sýkořské hornatiny. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 11. Kvartér 2005. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké faku

Obsah polí:

Rok
2005
identifikace autora

Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2005. Kryogenní tvary v chráněných územích Sýkořské hornatiny. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 11. Kvartér 2005. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD

Zobrazení citace:

Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2005. Kryogenní tvary v chráněných územích Sýkořské hornatiny. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 11. Kvartér 2005. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD