Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Petrová P. Bubík M., Gilíková H., 2005, Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. In: Losos Z., Slobodník M. (eds.), Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezs

Obsah polí:

Rok
2005
identifikace autora

Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Petrová P. Bubík M., Gilíková H., 2005, Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. In: Losos Z., Slobodník M. (eds.), Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická služba Brno: 8-11.

Zobrazení citace:

Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Petrová P. Bubík M., Gilíková H., 2005, Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. In: Losos Z., Slobodník M. (eds.), Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická služba Brno: 8-11.