Aktuality

Možnosti využití starých topografických map...

V novém čísle časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI/2019/1) si můžete přečíst příspěvek o potenciál obnovy vodních ploch s názvem „Možnosti využití starých topografických map z let 1763–1768 pro hodnocení vývoje vodních ploch a potenciál jejich obnovy“.

12.2.2019

Výroční konference 2019 – Krajina v době klimatických změn

Konference České společnosti pro krajinnou ekologii proběhla 31. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Odbor ekologie krajiny publikoval několik příspěvků.

31.1.2019

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Konference/workshop „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ se uskutečnila 7. 12. 2018 na České Zemědělské Univerzitě v Praze.

7.12.2018

Mapování, zachování a obnova zelené infrastruktury v krajině Kyjovska

Pracovníci VÚKOZ představili projekt MaGICLandscapes na workshopu v Kyjovském pivovaru. Diskuze byla zaměřená především na dvě témata – hodnocení zelené infrastruktury a oslovení/zapojení místních stakeholderů.

4.12.2018