Welcome to the website of Department of Landscape Ecology

Možnosti využití starých topografických map...

12.2.2019
(only in Czech) V novém čísle časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI/2019/1) si můžete přečíst příspěvek o potenciál obnovy vodních ploch s názvem „Možnosti…

Výroční konference 2019 – Krajina v době klimatických změn

31.1.2019
(only in Czech) Konference České společnosti pro krajinnou ekologii proběhla 31. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Odbor ekologie krajiny publikoval několik…

Mapování, zachování a obnova zelené infrastruktury v krajině Kyjovska

4.12.2018
(only in Czech) Pracovníci VÚKOZ představili projekt MaGICLandscapes na workshopu v Kyjovském pivovaru. Diskuze byla zaměřená především na dvě témata – hodnocení zelené…