Processes in the landscape of protected areas

Téma zkoumá, jak recentní, především antropogenně podmíněné změny ovlivňují krajinu chráněných území. Jedná se např. o fragmentaci cenných ekosystémů, zvýšený antropogenní tlak v podobě urbanizace a rekreace, resp. intenzifikace zemědělství a naopak opouštění krajiny projevující se v jejím zarůstání.

Obr_9_solitery_hovoransko_cejkovicko