Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborní

Obsah polí:

Rok
2006
identifikace autora

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 167-172.

Zobrazení citace:

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 167-172.