Dopady environmentálních změn na krajinu

Analýza změn využívání krajiny od poloviny 19. století do současnosti spočívající ve vektorizaci mapových podkladů ze sledovaného období a stanovení hlavních trendů dynamiky vývoje využívání krajiny vzhledem k přírodním podmínkám.