Havlíček, M., Pavelková, R., 2015. Historický vývoj vodních ploch v okrese Hodonín. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. Sborník příspěvků odborné konference konané 18. - 19. června,

Obsah polí:

Rok
2015
identifikace autora

Havlíček, M., Pavelková, R., 2015. Historický vývoj vodních ploch v okrese Hodonín. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. Sborník příspěvků odborné konference konané 18. - 19. června, 2015 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. s. 2-11.

Zobrazení citace:

Havlíček, M., Pavelková, R., 2015. Historický vývoj vodních ploch v okrese Hodonín. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. Sborník příspěvků odborné konference konané 18. - 19. června, 2015 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. s. 2-11.